Осъществяване на 24/7 контрол на клиенти със зависимости

От личен опит, натрупан от работата ми с пациенти с различни зависимости (анорексия, булимия, наркотици, алкохол, хазарт и др.) и такива с проблеми с общуването и самооценката, оценявам необходимостта от помощ и за семейството.

Към кого е насочена услугата?

Предлагам професионална и компетентна помощ 24/7 за контрол на клиенти със зависимости, биполярни състояния и др., изискваща професионална психологическа помощ и надзор, потърсена и от семейството преди настъпване на поредна криза.

Каква е основната цел на услугата?

Възникващите кризи са непредвидими и могат да станат необратими. Могат да доведат до трайно влошаване на състоянието на болния. В този етап е необходимо бързо реагиране, изразяващо се с осъществяване на връзка с психолог.

Компетентната и навременна намеса ще предотврати последващо задълбочаване на кризата. Само специалист психолог може да установи съвкупността от фактори довеждащи до влошаване състоянието на пациента.

Освобождавайки семейството от постоянното вглеждане в зависимия близък, като професионалист, мога да установя и дефинирам неблагоприятните проблеми от обективен и субективен характер, водещи до влошаване на състоянието му.

Семейството трябва да преодолее проблемите и тревогите, да съхрани здрава семейна среда и да оказва винаги необходимата подкрепа на пациента. Важно е да има възможност за съдействие и помощ, в лицето на професионалист, който да овладее неблагоприятните симптоми в състоянието на пациента.

Отрицателните фактори, влияещи на пациента, могат да се установят чрез провеждане на своевременна консултация със специалист. С провеждане на подходяща терапия може бъде събудено желанието за излизане от ситуацията и възстановяване на лечението.

Да се освободи човек сам от зависимост без помощта на специалист и без подкрепата на семейството е трудно и почти невъзможно.

Какви са очакваните резултати?

Овладяване състоянието на пациенти със зависимости не е по силите само на семейството. Психическите, емоционалните, физическите сили на близките са ограничени и се изчерпват във времето.

Ефективното лечение изисква продължително време и лечебните подходи могат да бъдат разнообразни. В моменти на тежки кризи се изискват много усилия от страна на роднини и близки, а по някога лечението налага и раздяла със семейството. Всяко извеждане на пациента от позната и близка среда е рисково и тежко за всички.

Потърсената от семейството своевременна помощ от психолог може да спомогне за управление на кризите. Ще сведе до минимум опасността от включване на упълномощените институции (психиатрии, комуни , клиники и др.) за решаване на тежкия проблем на Вашия близък.

Предлаганата услуга е за семействата на зависимите пациенти. Тя ще Ви помогне да избегнете предстояща криза и изпитание. Лечението ще се осъществява под мой контрол, в щадяща среда и с индивидуална програма

Call Now Button