Посттравматично стресово разстройство

Посттравматично стресово разстройство или накратко ПТСР представлява състояние на психичното здраве, предизвикано от виждането или преживяването на тежко събитие.

Симптомите на посттравматичното стресово разстройство често включват ретроспекции назад във времето на събитието, преживяване отново и отново, кошмари, силно безпокойство и тревожност, както и непрекъснати мисли за събитието, които не могат да бъдат контролирани, независимо от това колко силно се опитвате.

Голяма част от хората, които преминават през травматични събития имат временни затруднения със справянето и приспособяването обратно към нормалното ежедневие, но с времето състоянието им се подобрява. В случай обаче, че симптомите не отшумяват, а дори напротив – влошават се и продължават повече от няколко месеца и дори с години, тогава се говори за наличие на стресово разстройство ПТСР.

От решаващо значение, при наличие на ПТСР е получаването на адекватно и ефективно лечение веднага след развитие на типичната симптоматика. С правилна помощ можете да се справите със лошите мисли, което значително да подобри симптомите и да доведе до по-бързо преодоляване на състоянието.

Симптоми на посттравматично стресово разстройство

В повечето случаи типичните симптоми на птср започват да се проявяват в рамките на месец след преживяването на травмиращо събитие. Понякога обаче, те могат да не се проявят с години. Именно те могат да причинят значителни проблеми в социални или работни ситуации, във взаимоотношенията с околните и трайно да увредят качеството на живота у човека, като му попречат да изпълнява обикновени нормални задачи от ежедневието си.

Психологията групира симптомите на ПТСР в четири на брой основни групи – натрапчиви мисли, отбягване на преживяното, негативни промени в мисленето и настроението, както и промени във физическите и емоционалните реакции. Типичните симптоми на посттравматичното стресово разстройство са индивидуални при всеки човек и могат да се видоизменят във времето.

Натрапчиви мисли

Симптомите могат да включват:

 • Нежелани и повтарящи се тревожни спомени, свързани с травмиращото събитие;
 • Преживяване на травмиращото събитие отново и отново, сякаш продължава да се случва (т.нар. ретроспекции);
 • Разстройващи сънища и кошмари, свързани с травмиращото събитие;
 • Тежък емоционален стрес и/или наличие на физически реакции към нещо, напомнящо за травмиращото събитие;

Отбягване на преживяното

Нерядко, хората станали свидетели или преживели тежки за тях събития отказват да повярват какво се е случило и отбягват на всяка цена всякакви мисли и дейности, които им го припомнят. Това също е част от типичните симптоми на стресово разстройство, които попадат във втората група. Те включват:

 • Неистови опити за избягване на всяка мисъл, свързана с травмиращото събитие;
 • Пълен отказ да се разговаря за случилото се;

Негативни промени в мисленето и поведението

Симптомите на отрицателни промени в мисленето и настроението често включват:

 • Отрицателни мисли за себе си, околните и света;
 • Безнадеждност към бъдещето;
 • Депресия;
 • Проблеми с паметта, включително липса на спомени за важни аспекти от травматичното събитие;
 • Затруднения в поддържането на близки взаимоотношения с роднини и приятели;
 • Чувство за откъснатост от семейството и приятелите;
 • Липса на интерес към любими дейности;
 • Затруднения с изпитването на положителни емоции;
 • Чувство на емоционална вцепененост;

Промени във физическите и емоционалните реакции;

Най-честите симптоми, свързани с промени във физическите и емоционалните реакции, причинени от посттравматично стресово разстройство птср могат да включват:

 • Лесна уплаха и стрес;
 • Напрегнатост и в непрекъснато очакване за потенциална опасност;
 • Саморазрушително поведение – например прекомерна консумация на алкохол или агресивно шофиране;
 • Проблеми с концентрацията;
 • Проблеми със съня;
 • Лесна раздразнителност, гневни изблици и агресивно поведение, особено в случаите, когато то не е типично за личността;
 • Чувство на огромна вина или срам;

При деца на възраст до 6 години типичните симптоми на посттравматично стресово разстройство могат да включват:

 • Разиграване на травматичното събитие или отделни аспекти от него;
 • Кошмари, включващи части от травмиращото събитие;
 • Интензивност на симптомите;

Интензивност на типичните симптоми 

Интензивността на симптомите на ПТСР обикновено варира във времето. Симптоматиката се проявява, най-вече когато сте стресирани или нещо ви припомни за травмиращото събитие, което сте видели или преживели.

Например, когато чуете за репортаж с насилие, наподобяващо това, извършено над вас и се върнете обратно към спомени от случилото се, или както гърмежите от ауспуха на наблизо преминаващ автомобил с права тръба могат да ви припомнят ужасяващите събития, които сте преживели на бойното поле.

„Спусъкът“, предизвикващ симптоми на посттравматично стресово разстройство варира индивидуално от човек до човек, както и върху интензитета на симптоматиката.

Причини за поява на посттравматично стресово разстройство

Все още не е ясно защо някои хора получават ПТСР. Обикновено състоянието се развива вследствие на видяно или преживяно тежко събитие, включващо заплаха за смърт или действителна такава, сериозно нараняване или физическо и/или сексуално насилие.

Както при голяма част от проблемите, засягащи психичното здраве, вероятно и посттравматичното стресово разстройство може да се причини от сложна комбинация, включваща:

 • Многобройни стресови преживявания, с различна тежест;
 • Наследени рискове за психичното здраве, като семейна анамнеза, включваща предразположеност към тревожност и депресивни състояния;
 • Личностни черти, или т.нар. темперамент;
 • Нарушения в начина, по който мозъка регулира химикалите и хормоните, произвеждани в отговор на стрес;

Рискови фактори

Всеки може да развие посттравматично стресово разстройство, без значение от своята възраст. Въпреки това, съществуват някои фактори които могат да съдействат за развитието на ПТСР след травмиращо събитие.

Те включват:

 • Наличие на детска травма – насилие в детството;
 • Липса на подкрепа от семейство или приятели;
 • Преживяването на интензивна или продължителна травма;
 • Рискова професия, увеличаваща възможността да бъдете изложени на травмиращи събития – например военнослужещ, полицай, пожарникар, медик на спешна помощ и т.н.
 • Наличие на други проблеми с психичното здраве – например тревожно разстройство и/или депресия;
 • Кръвни роднини с психични проблеми, включващи тревожност и депресия;
 • Злоупотреба с вещества, като алкохол или наркотици;

Видове травмиращи събития, причиняващи ПСТР

Едни от най-честите събития, водещи до развитие на ПТСР са:

 • Физическо насилие в детството;
 • Сексуално насилие;
 • Физическо нападение;
 • Заплаха с оръжие – хладно или огнестрелно;
 • Злополука;
 • Участие в битка;

Редица други травмиращи събития могат да доведат до развитие на посттравматичен стрес, сред които пожар, природно бедствие, кражба, самолетна катастрофа, отвличане, изтезания, животозастрашаваща медицинска диагноза, терористична атака и други екстремни събития, застрашаващи личността и живота.

Усложнения при посттравматичното стресово разстройство

Наличието на  стресово разстройство ПСТР може да наруши качеството на вашия живот, включително здравето, удоволствието от ежедневните дейности, взаимоотношенията ви с околните и представянето ви в работата.

Наличието на ПТСР също така може да увеличи и риска от развитието на други проблеми с психичното здраве, като например:

 • Депресия и тревожност;
 • Проблеми с употребата на алкохол и наркотични вещества;
 • Хранителни разстройства;
 • Суицидни мисли и действия;

Терапия при посттравматично стресово разстройство

След преживяването на травмиращо събитие е нормално да изпитате симптоми на  стресово разстройство. Най-честите от тях са невъзможност да спрете да мислите за случилото се, страх, тревожност, гняв, депресия, вина – всички тези симптоми са често срещани при някакъв вид травма.

Голяма част от хората изложени на травмиращи събития не развиват дългосрочна симптоматика. Влошаването на симптомите при ПТСР може да бъде предотвратено с получаването на навременна помощ и подкрепа, която може да преустанови развитието и превръщането им в посттравматично стресово разстройство.

За това след преживяването на тежка случка не се затваряйте в себе си. Поговорете със своето семейство или доверени приятели, които биха ви изслушали и предложили утеха. Винаги можете да се обърнете и към специалист психолог, с който да проведете кратък терапевтичен курс.

Провеждането на терапия ще ви помогне да се справите с натрапчивите мисли и да преживеете по-бързо травмиращото събитие, което сте преживели или сте станали свидетел.

От друга страна, разговорите с доверен човек или провеждането на терапия при посттравматично стресово разстройство могат да предотвратят злоупотребата с алкохол и наркотици, към които често човек се обръща след тежка случка.

Лечение на посттравматично стресово разстройство

В случай, че имате тревожни мисли и чувства повече от месец, свързани с травмиращо събитие, на което сте станали свидетели или сте преживели наскоро, е добре да се свържете със специалист. При наличие на тежки симптоми и невъзможност за връщане към обичайния начин на живот е необходимо да получите адекватно лечение, което ще ви бъде осигурено от терапевт. Той ще предотврати влошаване на симптомите и ще ви помогне да преживеете по-лесно случилото се.

Включване на медикаменти се налага само в случаите, когато са налице тежко изразени симптоми на  и проява на суицидни мисли и поведение.

Мисли за самоубийство

В случай, че вие или ваш близък има мисли за самонараняване, следствие на посттравматично стресово разстройство или друго психологично заболяване, незабавно потърсете помощ от специалист. Можете да се обърнете към ваш близък, приятел или любим човек, който ще ви изслуша, разбере и утеши.

Винаги можете да се обадите и на Горещи телефони, от където ще ви пренасочат към обучен психолог, с когото можете да поговорите когато най-много имате нужда. Понякога е по-лесно да споделите това, което ви тежи с напълно непознат човек, от другата страна на телефонната линия. Като част от моите услуги предлагам и онлайн консултация с психолог. Така мога да реагирам своевременно, за да помогна на всеки, който има нужда от това.

Кога се налага спешно лечение?

Ако смятате, че има опасност да се нараните или да направите опит за самоубийство, незабавно се обадете на тел. 112.

В случай, че познавате някого – познат или не, който е на път да направи опит за самоубийство, се свържете незабавно със тел. 112. В зависимост от ситуацията, опитайте се да окажете помощ на човека и да го заведете до най-близкото спешно отделение, но само ако можете да го направите безопасно.

Не оставяйте без наблюдение човек, който вече е правил опити да се самоубие, особено ако страда от посттравматично стресово разстройство. Винаги осигурете някой да стои около него, който да го предпази в случай, че опита отново и при първа възможност потърсете помощ от специалист.

При наличието на суицидни мисли и поведение е необходимо да се проведе лечение, придружено с адекватна терапия.

Call Now Button