Общи условия

Общи условия за ползване на сайт https://velizarvangelov.com

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между Велизар Вангелов, от една страна, и Потребителите на интернет страницата намираща се на домейн velizarvangelov.com (наричани по-долу Потребители), от друга.

Всеки потребител следва да се запознае с публикуваните Общи условия преди да използва информацията и услугите, предлагани от сайта https://velizarvangelov.com.

С визуализирането на сайта https://velizarvangelov.com всеки Потребител автоматично се задължава да спазва условията, описани по-долу.

Идентифицирането на потребителя с цел възпроизвеждане на изявлението му за приемане на Общите условия за ползване, се извършва чрез съхранените в регистъра на сървъра https://velizarvangelov.com на IP адреса на потребител, както и на всяка друга информация, предоставена от този потребител.

Настоящите Общи условия съдържат информация за правилата, приложими към използването на сайта https://velizarvangelov.com и представляват основна информация за предлаганите услуги под формата на консултации по различни теми като Агресия при деца и възрастни, Психосоматично разстройство, Проблеми във взаимоотношенията, Тревожност и стрес, Проблеми и хранителни зависимости.

Велизар Вангелов полага максимални усилия да Ви предостави точна и актуална информация за дейността и предлаганите услуги на своя сайт, но е възможно в тази информация да има пропуски и/или неточности, поради което рискът при ползване на съдържанието от уеб сайта зависи и се поема от потребителите, които са отговорни за оценката на точността на информацията, публикувана на него. Велизар Вангелов не гарантира точността, верността или пълнотата на поместената на сайта информация и не може да бъде отговорен за евентуални грешки или пропуски. Поради това Велизар Вангелов не носи отговорност за каквито и да е преки, непреки, или други вреди претърпени в резултат от или по какъвто и да е начин свързани с достъпа и/или ползването на сайта. Велизар Вангелов не носи отговорност и за евентуални различия между предлаганите в сайта услуги, така както са възприети от нашите клиенти и реално предоставените такива.

Оповестената на Интернет страницата ни информация, включваща текстове, описания на терапии или каквато и да е друга полезна информация, подлежат на едностранна промяна от Велизар Вангелов без предварително предупреждение.

Работата с личната информация, която Вие ако желаете можете да изпратите до сайта velizarvangelov.comе под закрилата нa Закона за защита на личните данни.

В този случай, когато в някои от разделите на сайта може да се наложи да посочите Ваши лични данни – имена, телефон, email или други, Ви гарантираме, че тази информация се използва единствено и само за целите за които се събира – например за да бъде предложена търсена от Вас услуга, да установи по-добре вашите нужди и интереси, или за да Ви бъде предоставена исканата консултация. В някои случаи ние използваме изпратената от Вас информация, за да ви помогнем да заявите дадена услуга или поддържаме контакт с Вас, да Ви информираме за наши услуги или актуални предложения.

Достъп до тази предоставена от Вас лична информация може да получи само оторизиран държавен орган, само при определени от закона случаи и при изрично искане за това.

Използвайки този сайт Вие давате съгласието си за събирането и използването на информацията по посочения по-горе начин. Ако сайта промени политиката си по отношение неприкосновеността на личните данни, то това ще стане чрез промяна на Общите правила за ползване на сайта, така че потребителите да разполагат предварително с тази информация.

Съдържанието на този уеб сайт не може да бъде променяно или да се използва – изцяло или отчасти – в друг уеб сайт без изричното разрешение на Велизар Вангелов.

Авторските права и други права на интелектуална собственост в материали, съдържащи се на информационната платформа на сайта https://velizarvangelov.com, заедно с техния дизайн и изображения, принадлежат на Велизар Вангелов са под закрилата на действащото в областта на интелектуалната собственост национално и международно законодателство.

Call Now Button