Лечение на алкохолна зависимост

Лечение на алкохолна зависимост

Какво е алкохолна зависимост?

Алкохолната зависимост, известна също като алкохолизъм, е сериозно медицинско състояние, при което човекът изпитва импулсивно желание за консумиране на алкохол, загуба на контрол върху количеството и продължаване на употребата на алкохол, въпреки негативните последици за здравето, личния и професионалния му живот.

Този вид зависимост включва както физически, така и психически аспекти.

 • Физическа зависимост

Дългосрочното употребяване на алкохол може да доведе до физическа зависимост, където тялото става толерантно към алкохола и изисква все повече, за да постигне същото ниво на ефект. Прекратяването на употребата може да предизвика симптоми като нестабилност, сърцебиене, сънливост, депресия и дори в тежки случаи – делириум трепиданс.

 • Психическа зависимост

Освен физическата зависимост, алкохолната зависимост включва и психическа компонента, при която човекът изпитва силно желание и необходимост за приемане на алкохол, което може да бъде свързано с емоционални фактори, като стрес, депресия, тревожност или ниското самочувствие.

Зависимостта е хронично заболяване, което често рецидивира, вкл. и при дълги периоди на въздържание. При алкохолна зависимост е възможно да се постигне пълна трайна ремисия.

Как действа алкохолът?

Алкохолът, или етиловият алкохол (етанол), е психоактивно вещество, което оказва влияние върху централната нервна система (ЦНС). Ето някои от начините, по които той действа върху организма:

 • Алкохолът е депресант, което означава, че намалява функциите на централната нервна система. Той блокира нервните сигнали в мозъка, което води до забавяне на мисленето, говоренето, координацията и реакциите.
 • Увеличава дейността на невротрансмитера GABA (гама-аминобутирична киселина), който е отговорен за успокояването на нервната система. Това допринася за релаксацията и усещането за задоволство. Същевременно, той намалява нивата на глутамат, което е свързано с по-малко възбуда и напрежение.
 • Стимулира белодробната система, която контролира базовите функции на тялото, като дишането и сърдечното кръвообращение. Големи количества алкохол могат да доведат до опасно забавяне на дишането.
 • Той може да влияе на емоционалното състояние на човека, като го прави по-спокоен или по-агресивен, в зависимост от индивидуалната реакция и околната среда.
 • Алкохолът е диуретик, което означава, че стимулира бъбреците да произвеждат повече урината. Това може да доведе до дехидратация, особено при употреба на големи количества алкохол.

Как да разпознаем проблемната злоупотреба с алкохол – симптоми и признаци

Тя може да се дефинира като консумация на алкохол, която води до отрицателни последици за здравето, личния живот и/или професионалната дейност на човека. Това може да включва различни аспекти и е важно да се вземат предвид индивидуалните обстоятелства и последици. Ето някои от признаците за проблемна употреба:

 •  твърди, че може да контролира приема, а околните виждат обратното;
 • среща се предимно с приятели, с които има възможност за употреба;
 • губи интерес към дейности, които преди това са били важни за него;
 • пие във все по-ранни часове и през по-голямата част от деня;
 • започне да крие бутилки алкохол в къщи или на работното си място;
 • не приема забележки от близки и приятели за прекомерната си употреба и отрича да има проблем;
 • влошава отношенията си с близките, разрушава семейството, става агресивен и безотговорен;
 • пренебрегва служебните си задължения, губи работа и се злепоставя сред колегите, консумира алкохол по време на шофиране, работа с машини или в други ситуации, където концентрацията и реакциите са от съществено значение, може да бъде опасна и да предизвика сериозни последици;
 • изглежда подпухнал, очите са зачервени, капилярите увеличени, започва треперене;
 • развива здравословни проблеми като сърдечно съдови заболявания, високо кръвно налягане, цироза на черния дроб, панкреатит, полиневропатия, деменция, епилепсия, хепатит, депресия и пр.

За установяване наличието на зависимост от алкохол, Световната здравна организация е създала редица критерии, които се прилагат при преценка дали конкретен пациент страда от синдром на зависимост от алкохол.

За да може да бъде поставена такава диагноза, необходимо е да се установи наличието на три или повече от утвърдените от СЗО критерии за една година назад спрямо момента на провеждане на изследването.

Критериите се дефинират, както следва:

 • наличие на усещане за вътрешно неопредолимо желание за прием на алкохол;
 • затруднен контрол върху приема на алкохол по отношение на началото, края или нивото на употреба;
 • абстинентни прояви при намаляване на приеманото количество или при преустановяване на употребата, както и употреба на алкохол или друго психоактивно вещество с цел облекчаване на тези прояви;
 • повишен толеранс;
 • отпадане на алтернативни удоволствия или интереси извън употребата на алкохол;
 • продължаване на употребата, въпреки наличието на очевидни вредни последици (напр. приемане на лекарства за чернодробна цироза едновременно с алкохол).

Какви са причините за алкохолизма?

За да се реши възникналия проблем е желателно, като начало, да се отстранят причините, които го предизвикват. Алкохолизмът е сложно състояние, което може да бъде предизвикано от комбинация от различни фактори, включително биологични, психологични и социални. Изследванията показват, че генетиката може да играе значителна роля в предразположеността към алкохолизъм.

Хората, които имат близки роднини с алкохолни проблеми, имат по-голям риск да развият зависимост. Наблюдаването на употребата на алкохол в ранна възраст или копирането на алкохолните модели на родителите или други значими фигури може да увеличи вероятността за развитие на алкохолизъм в по-късния живот.

Емоционалните и психологическите фактори като стрес, депресия, тревожност и ниското самочувствие могат да подтикнат някои хора към употребата на алкохол като начин за справяне с тези проблеми. За някои хора, злоупотребата с алкохол, може да стане вид самолекарство за смекчаване на емоционалната болка.

Средата, в която човек живее, играе също важна роля в развитието на алкохолизъм – социалното одобрение на консумацията на алкохол или наличието на приятели или семейство с алкохолни проблеми може да повлияе на индивида да започне и продължи употребата на алкохол.

Някои хора могат да имат по-висока толерантност към алкохол поради физиологични причини, което може да ги подтикне към по-голяма консумация и развитие на зависимост.

Лечение

Ако установите, че близък – роднина или приятел, е алкохолно зависим, трябва да му помогнете да започне лечение, колкото може по-скоро. Не изчаквайте, докато осъзнае, че това е пагубно за него. Не крийте проблема от близки и приятели, като го защитавате.

Лечението на алкохолната зависумост е индивидуализиран процес, който може да включва различни подходи според от нуждите на конкретния пациент.

Като начален етап в лечението, психотерапията играе ключова роля. Тя може да включва индивидуални сесии с психотерапевт, групови терапии или участие в програми като „Анонимни алкохолици“. Различни терапевтични методи като когнитивно-поведенческа терапия или психодинамична терапия могат да помогнат на пациентите да разберат и преодолеят причините за тяхната зависимост.

Като следващ етап, който може да върви успоредно с първия, може да се отбележи медикаментозното лечение. Някои лекарства могат да помогнат да се намали желанието за алкохол или да се облекчат симптомите при отказване от него. Например, дисулфирам, налтрексон или ацампрозат могат да бъдат използвани за лечение на алкохолизма, като се намалява желанието за алкохол и се намалява риска от рецидиви.

За тези с тежки симптоми при прекратяване на употребата на алкохол, може да бъде необходимо медицинско наблюдение и лечение на оттегляне – в програма за лечение на алкохолизъм, което да предпази от опасни състояния като делириум трепиданс. В повечето случаи за лечение на алкохолизма е необходимо специализирано лечение в център за лечение на зависимости.

Етапи на лечение на алкохолна зависимост

 • Диагностика – Първият и много важен етап от лечението, по време на който се оценява физическото и психологическото състояние на пациента. Стандартният диагностичен преглед за физическа оценка включва: изследване на урината; тестове за хепатит В и С, HIV инфекция; общ кръвен анализ; биохимичен кръвен тест; ЕКГ и преглед от интернист.

Стандартният диагностичен преглед за оценка на психичното състояние се извършва от квалифициран психолог и включва психодиагностика (психологически тестове, които определят нивото на зависимост, последствията от зависимостта върху психичното здраве, признаци на психични разстройства, наличие на депресия и степен на мотивация за излекуване).

След поставяне на диагнозата резултатите се преглеждат от медицински екип, който създава стратегия и план за лечение.

 • Детоксикация – В зависимост от резултатите от диагностиката, за всеки конкретен пациент се избира най-адекватният метод за детоксикация на организма от алкохол, който най-добре ще премахне всички неприятни и опасни симптоми на абстинентната криза.

При продължителна употреба на алкохол в големи количества съществува риск от алкохолен делириум и епилептичен пристъп, когато злоупотребата с алкохол спре. Детоксикацията е много важна и не е само въпрос на настойки, витамини, хепатопротектори, аминокиселини, но и комплекс от препарати, които защитават мозъка, нормализират работата на сърцето, черния дроб, бъбреците и периферната нервна система. Тази програма продължава седем дни.

 • Психостабилизация – Когато абстинентният синдром премине, пристрастяването не преминава. Настъпва ключов етап, в който се създава негативно отношение към алкохола и той престава да бъде привлекателен, а пациентът започва да се чувства комфортно, когато е трезвен.

Важно е пациентите с алкохолна зависимост да имат подкрепа от семейството, приятели и общност. Участието в групи за подкрепа, където хора със сходни проблеми споделят опит и мотивират един друг, също може да бъде полезно.

Необходими са значими промени в начина на живот, които включват здравословна диета, редовно упражнение и избягване на стресиращи ситуации, които могат да подтикнат към употреба на алкохол.

Ползи от стационарното лечение на алкохолизъм в рехабилитационен център за зависимости

Съществуват многобройни ползи от възстановяването от алкохолизъм и програмата за рехабилитация често е най-надеждният начин за постигане на това.

Ето някои от най-важните ползи от посещаването на център за рехабилитация на алкохолизъм:

 1. Намирате разбиране и подкрепа – не сте сами, срещате много хора, с които можете да говорите, и които добре разбират през какво преминавате.
 2. Има по-голям шанс за успех и възстановяване – дългосрочният престой в програма за рехабилитация на алкохолизъм увеличава вероятността за успешно възстановяване и намалява шансовете ви за рецидив. Лечението в център за зависимости осигурява здрава основа и ценни умения, които могат да помогнат на хората да бъдат по-уверени и да контролират действията си. Чрез професионална програма за лечение и ангажимент за тяхното възстановяване, хората могат да поемат отговорност за своя избор.
 3. При продължителна трезвеност ще пожънете безброй успехи – трезвеността означава да имате повече време да се концентрирате върху себе си, да откриете нови хобита, приятелства и страсти. Животът без алкохол може да ви помогне да се свържете отново с вашите ценности, които може би сте забравили, че съществуват, ще сте пълни с енергия и позитивизъм.

 

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Call Now Button