гранично личностно разстройство

Гранично личностно разстройство

Граничното личностно разстройство (Borderline personality disorder) е психично заболяване, което се характеризира с интензивни и нестабилни емоции, поведение и мисли. Хората с ГЛР имат трудности в поддържането на стабилни междуличностни взаимоотношения и често се борят със силни страхове от изоставяне и отхвърляне. Хората с BPD имат болезнени мисли и вярвания за себе си и за […]

Гранично личностно разстройство Read More »

бърнаут

„Бърнаут“ (Burnout)

Колко често ви се налага да задоволявате чуждите нужди, да забравяте за своите и непрестанно да гоните крайни срокове? Да се надпреварвате с работното време, стремейки се да се издигнете в очите на шефа ви и да получите дори малка похвала? Да носите поне „10 дини под мишница“ и да лавирате между многобройните си задължения

„Бърнаут“ (Burnout) Read More »

Вербална агресия

Вербалната агресия е поведение, което не винаги можем да разпознаем, за разлика от физическата такава. Много често сме склонни да оправдаваме човека, който я упражнява, казвайки си, че не му е ден, не му върви, изнервен е и т.н. Истината е, че такова поведение не бива да се толерира, а да се научим да го

Вербална агресия Read More »

шизофрения

Шизофрения

Какво е шизофрения? Шизофренията е сериозно психично заболяване, което засяга начина, по който хората мислят, чувстват и се държат, емоцииите, волята, вниманието, паметта и поведението. Това заболяване засяга както мъжете, така и жените, въпреки че при мъжете заболяването възниква малко по-рано. Болните сякаш са загубили връзка с реалността, което причинява значително страдание на индивида, членовете

Шизофрения Read More »

нарцисизъм

Нарцисизъм

Името „нарцисизъм“ идва от древния гръцки мит за Нарцис. Той бил изключително красив младеж. Веднъж видял отражението си във водата на едно езеро и това го обсебило. Не можел да откъсне поглед от собствения си лик. Заради тази обсебеност намерил смъртта си. Но там – на негово място – се появило цветето нарцис. Нарцисизмът е

Нарцисизъм Read More »

Лечение на алкохолна зависимост

Лечение на алкохолна зависимост

Какво е алкохолна зависимост? Алкохолната зависимост, известна също като алкохолизъм, е сериозно медицинско състояние, при което човекът изпитва импулсивно желание за консумиране на алкохол, загуба на контрол върху количеството и продължаване на употребата на алкохол, въпреки негативните последици за здравето, личния и професионалния му живот. Този вид зависимост включва както физически, така и психически аспекти.

Лечение на алкохолна зависимост Read More »

Разстойства на настроението

Разстойства на настроението

В хаоса на всекидневието, емоциите танцуват като светлини и сенки, оставяйки следи върху душата. Има дни, когато сме като птици, високо в небето, благодарение на лични постижения и щастливи моменти. Но има и такива, когато се чувстваме като пътници в мрачния тунел на проблемите – вълнения във връзките, финансови затруднения и безкрайни предизвикателства. Тези колебания

Разстойства на настроението Read More »

Емоционална интелигентност

Емоционална интелигентност

Какво е емоционална интелигентност Под емоционална интелигентност (ЕИ) се разбира способността или умението да се възприемат, оценяват и управляват собствените емоции, да се разграничават различните емоции и да се назовават и определят правилно, както и да се използва емоционалната информация, за да бъдат ръководени чрез това мисленето и поведението. Приема се, че се състои от

Емоционална интелигентност Read More »

хазартна зависимост

Има ли излекувани от хазартна зависимост?

Хазартната зависимост е патологична зависимост от хазартни игри, която може да доведе до сериозни проблеми в живота на засегнатите. Тя се характеризира със страстното желание за залагания, което надхвърля всякакви граници на разумното и социално-приемливото. Каква е цената на този „навик“? Загуба на спестявания, разорение, изключване от социалната и професионалната среда. Но това не е

Има ли излекувани от хазартна зависимост? Read More »

Видове стрес и неговите симптоми

Стресът е физиологична реакция на тялото в отговор на външни или вътрешни фактори, които го подтикват към адаптация или промяна. Този отговор може да включва физически, емоционални и психологически компоненти. Стресът може да бъде краткотраен, като например при временна нервност преди важно събитие, или продължителен, като при хронични здравословни проблеми, лоши работни условия или проблеми

Видове стрес и неговите симптоми Read More »

Attention-Deficit-Hyperactivity-Disorder

Синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност

Синдромът на дефицит на вниманието и хиперактивност (СДВХ) (Hypеractivitу and Attention Deficit Disorder – ADHD) е психично разстройство, което се проявява чрез нарушение на вниманието, хиперактивност и импулсивност. Преди години, СДВХ е бил свързван предимно с детската възраст, но в днешно време е известно, че и възрастните могат да бъдат засегнати от този синдром. Въпреки

Синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност Read More »

Types of personality disorders

Видове личностни разстройства

Личностното разстройство (ЛР) е психично състояние, при което човек има продължителни и значителни нарушения в своето възприятие, мислене, поведение и чувства, което, от своя страна, води до сериозни проблеми във взаимоотношенията му с другите хора и като цяло в усещанията му към заобикалящата среда. Личностните разстройства често са свързани с някои от следните симптоми: проблеми

Видове личностни разстройства Read More »

Личностно развитие

“Искам да съм космонавт.”; “Искам да съм актриса.”, “Искам да съм учен и да открия лек дори за най-страшните болести.” Част от детските мечти на всеки един от нас. Когато сме малки всичко изглежда толкова постижимо и просто. Можеш да си всичко, което си пожелаеш и вярваш, че това ще се случи. Дори не е

Личностно развитие Read More »

Call Now Button