гранично личностно разстройство

Гранично личностно разстройство

Граничното личностно разстройство (Borderline personality disorder) е психично заболяване, което се характеризира с интензивни и нестабилни емоции, поведение и мисли. Хората с ГЛР имат трудности в поддържането на стабилни междуличностни взаимоотношения и често се борят със силни страхове от изоставяне и отхвърляне.

Хората с BPD имат болезнени мисли и вярвания за себе си и за другите, което често причинява страдания в професионалния, личния и социалния им живот. Дори най-малките промени в живота им могат да нарушат баланса им и да предизвикат силни реакции.

Симптоми

Хората, които страдат от гранично личностно разстройство, могат да имат разнообразни симптоми, които обикновено са свързани с техните взаимоотношения, настроения и поведение. Някои от най-честите симптоми включват:

 1. Нестабилни междуличностни взаимоотношения: Хората с ГЛР имат променливи взаимоотношения с другите, което може да се прояви в честа смяна на приятелите и партньорите
 2. Интензивни емоции и настроения, които често са трудни за контролиране
 3. Ригидно поведение: Хората с ГЛР могат да имат ригидно поведение, което се характеризира със строги правила и принципи, които често са неадекватни спрямо реалността и изискванията на другите хора
 4. Самонараняване и самоубийствени мисли
 5. Импулсивно поведение: То може да включва злоупотреба с алкохол, наркотици, прекомерна консумация на храна, сексуална безразборност и др.
 6. Ниска самооценка

Симптомите могат да се проявят в различна степен и в различни комбинации при отделните индивиди.

Причини

Граничното личностно разстройство е мултифакторно и може да бъде предизвикано от комбинация от генетични, биологични и социални фактори. Ето някои от тях:

 1. Генетика: Наследствеността може да играе роля в развитието на ГРЛ. Хората, чиито родители, братя или сестри страдат от гранично личностно разстройство, имат по-висок риск да го развият.
 2. Биологични фактори: Изследванията показват, че хората с проблем с нивата на серотонин в мозъка могат да развият този вид психическа нестабилност
 3. Травма и злоупотреба: Хората, които са били подложени на физическо, емоционално или сексуално насилие в детството или в ранна юношеска възраст, имат по-висок риск да развият гранично личностно разстройство.
 4. Социални фактори: Ниско образование, нисък доход, социална изолация и липса на подкрепа от семейството и приятелите могат да увеличат риска за гранично личностно разстройство.
 5. Стрес: Повишеното ниво на стрес може да повлияе на настроението и поведението на хората и да увеличи риска за гранично личностно разстройство.

Лечение

Граничното личностно разстройство може да бъде трудно за лечение, но съществуват различни методи и терапии, които помагат на хората да се справят със симптомите и да подобрят качеството си на живот.

Ето някои тях:

 1. Психотерапия: Различни видове психотерапия могат да помогнат на хората да се справят с емоционалните и поведенческите симптоми на ГРЛ. Когнитивно-поведенческата терапия, диалектично-поведенческата терапия и психодинамичната терапия са някои от най-често използваните методи.
 2. Фармакотерапия: Може да се използват лекарства, за да се подобри управлението на настроението и да се контролира тревожността или депресията, свързани с граничното личностно разстройство.
 3. Групова терапия: Груповата терапия може да бъде ефективна, тъй като хората с ГРЛ често имат проблеми във взаимоотношенията си и могат да се възползват от опората и подкрепата на други хора, които имат подобни проблеми.
 4. Терапии с изкуство: Терапии с изкуство като танцова терапия, музикотерапия или изобразително изкуство могат да помогнат на хората да изразят своите емоции и да развият по-положителна представа за себе си.
 5. Майндфулнес: Това е психологическа терапия, която се фокусира върху практикуването на осъзнатост и внимателно възприятие на настоящия момент. Терапията е основана на принципите на медитацията и е насочена към усъвършенстване на уменията на човека.

Майндфулнес терапията може да бъде приложена за лечение на различни психически проблеми, включително тревожност, депресия, гняв, емоционална нестабилност и други. Терапията може да се провежда както индивидуално, така и в група.

В процеса на терапията, клиентите се учат да осъзнават своите мисли, емоции и поведения и да ги приемат без да ги съдят или да се опитват да ги променят. Това им помага да се справят по-ефективно с техните емоционални реакции, да постигнат по-добро усещане за самоконтрол и да подобрят качеството на живота си като цяло.

Важно е да се има предвид, че лечението на граничното личностно разстройство е индивидуално и отнема време и търпение.

Психолог и терапия при ГЛР

Граничното личностно разстройство изисква специализирана терапия от опитен психолог. Психолозите използват различни методи и техники за лечение на ГЛР, като най-често се прилагат когнитивно-поведенческа терапия, диалектична поведенческа терапия, психодинамична терапия и майндфулнес терапия.

Когнитивно-поведенческата терапия се фокусира върху промяната на негативните мисли и поведения. Този метод включва упражнения за навлизане в мислените процеси, за да се разбере какво предизвиква проблемите и как да се управляват тези мисли.

Диалектичната поведенческа терапия е разработена специално за лечение на граничното личностно разстройство и включва упражнения за развитие на умения за управление на емоции, разбиране на мотивите за поведенията и подобряване на междуличностните взаимоотношения.

Психодинамичната терапия се фокусира върху възникването на проблемите и поведенията, които се свързват с граничното личностно разстройство. Тази терапия се основава на предпоставката, че преживяванията на човека в детството могат да оказват влияние върху това как се отнася към себе си и другите хора.

Психолозите играят важна роля в диагностицирането, лечението и подкрепата на хората с това разстройство. Важно е да се обърнете към специалист, с когото се чувствате комфортно и пред когото не се притеснявате да говорите открито.

Важно е да сте упорити и да не се отказвате при процеса на лечение, колкото и сложен и дълъг да ви се вижда той. Имайте воля и търпение и ще видите първите резултати.

Call Now Button