Агресията в училище

Агресията в училище е тема, която все повече се застъпва в нашето общество. За съжаление тя е във фокуса на общественото мнение само тогава, когато има случай, който да предизвика обществено недоволство или осъждане.

Тогава фокусът обикновено е само върху санкциите, които трябва да изтърпи агресорът, без да се анализират причините довели до тази агресия. Рядко се задава въпросът как да се помогне на това дете, какво е предизвикало агресивният изблик, може ли да се избегне това състояние?

Училището е мястото в което детето прекарва го-голямата част от деня си. Там то се учи не само на основни дисциплини – математика, български и т.н, но и на това кое е добро и кое зло.

детска агресия

Сблъсъкът със реалността поражда проблеми, които имат нужда от решения. Ако това дете, объркано от ситуациите в които се намира не срещне подкрепа в лицето на възрастен, който има моралният компас и може а даде насока, то детето се обръща за съвет към връстниците си. И тук е основният проблем – имат ли възрастните  готовност да помогнат на децата?

Липсва цялостна информация и изследване на агресията в училище.

Как се дефинира агресията в училището?

Друг основен проблем е дефинирането на агресията в тази среда. Обикновено говорим за агресия между деца, но има и агресия от учители към деца, има тормоз, има и инциденти. Ако за всяко от тези състояния се реагира еднакво, то тогава се пропуска момента в който може да се помогне на обърканото дете.

Причини за проява на агресия в училище:

  1. Слабо развита способност за емпатия;
  2. Усещане да се получи това което желае без да се съобрази с желанието на околните;
  3. Отказ от поемане на отговорност;
  4. Ниски нива на самоконтрол;
  5. Липса на комуникативни умения;
  6. Липса на способност за реална преценка на последиците от действията;
  7. Потребност от упражняване на контрол върху другите;
  8. Незадоволени адекватно, чувствено-емоционални потребности на детето от страна на родителите;
  9. Проява на агресивно отношение към детето от страна на близки и родители.

Методи за справяне с агресията в училище?

Как можем да се справим с такава ситуация, в която нашето дете е проявило агресия?

При всички положение отговорът е да сме до него.  Най-важните хора, от които детето има нужда са родителите му. Те трябва да му покажат че са до него, че всяка грешка има решение. Често родителите не са подготвени за много от ситуациите и не знаят как да реагират. Тук на помощ идват специалистите.

Учителите трябва да наблюдават децата, за да могат да преценят кога един ученик има нужда от подкрепа – емоционална или психическа. Те са най-близо до децата и трябва да имат подход за справяне с подобни ситуации. За съжаление твърде често тяхната дейност се неглижира и информацията, която подават не се взема под внимание.

Има специалисти – „училищни психолози“, чиято задача е да се грижат за спокойствието на децата. Те се опитват да консултират детето при нужда , но основният проблем тук е че не винаги успяват да постигнат необходимата близост, за да успеят да повлияят.

Професионални психолози

Именно тук е мястото в което се налага да се действа решително от родителите. Те трябва да се доверят на професионален психолог, който може да преведе детето през проблемите, да му покаже друго решение отхвърлящо агресията.

Работата със специалист помага на агресивното дете да осъзнае по-ясно проблема и да намери решение с негова помощ. Професионалистът може да чуе мнението на детето за ситуацията, за атмосферата в училище, да попита за неговото предложение за решение на ситуацията.

За да се изгради връзка между психолога и детето, то трябва да се чувства спокойно. Само така може да се отпусне и да сподели проблемите, които го мъчат и чието решение не може да намери. Подхода на всеки е различен, но крайната цел е да се изгради връзка терапевт – пациент, за да може да се намери решение на проблема. Подкрепата на родителите също е важна в тази ситуация.

За да се преодолее агресивното поведение най-важно е да се намери пресечна точка между ситуацията и емоционалното усещане на децата за нея. Само тогава може да се постигне баланс и да се научи детето как да се справя при подобни ситуации. как да канализира гнева и агресията породена от него.

Call Now Button