Сексуални проблеми и тяхното преодоляване

Сексуални проблеми

kissing, couple, love

Сексът е пряко свързан с нашата психика, способност за отпускане и отношение към партньора. Сексът е една от основните необходимости на всеки човек и най- изразителният израз на преживяване на любовните взаимоотношения.

За съжаление, обществото, църквата, моралът.. са наложили своето не особено позитивно и поощрително отношение, като до голяма степен са и натоварили негативно понятието секс, създали са своите интроекти, норми и негласни забрани. За съжаление, това дава отпечатък върху здравото и свободно протичащо физическо и психическо сексуално развитие при деца и подрастващи, особено в по-консервативните на тази тема семейства.

Сексът не би трябвало да се разглежда като нещо различно и греховно. Сексът е нормална психична и физиологична потребност, както всички други. Сексуалната енергия и желания са едни от най-силните в нашето тяло и потискането им, или психо-физиологичната невъзможност за изживяването им, довеждат до негативен резултат, относно това как се чувстваме .Фиксирането и хиперболизирането на секса, както и липсата на такъв, говорят сами по себе си за проблем на психично ниво при човека (естествено, ако няма физиологична причина) или за неосъзнати и решени проблеми във евентуални взаимоотношения.

Сексуалността е истинска и честна спрямо самите нас и е среща с нас самите, с истинската ни същност, нужди, предпочитания и отношение към партньора.

Сексуалността е особено показателна за качеството на нашите интимни връзки и способност за отпускане и преживяване на удоволствие.

Често поради забързания и все по афизичен и интелектуален начин на живот пренебрегваме сигналите и нуждите на нашето тяло. Отпускането, пълноценното изживяване, общуването, докосването, прегръдките отиват на заден план, заради ангажименти, срокове, амбиции, битовизми.

Естествено, потребности като секса или заспиването, които за да бъдат преживени пълноценно изискват отпускане, а не активност и „стягане“, страдат от това.

За съжаление, често се случва гореописаното да се превърне в начин на живот и да бъде прието за нещо нормално. Добре е да сме наясно обаче, че нормално означава в норми, но не означава здраво и естествено.

При невъзможност, липса или непълно преживяване на сексуалността, ни е важно да разберем и коригираме проблемите и причините, водещи до това, защото както споменах и по-горе, качеството на отношенията във връзките ни, а и въобще на нашия личен живот, са пряко зависими от качеството на нашия сексуален живот.

Call Now Button