Емоционална интелигентност

Емоционална интелигентност

Какво е емоционална интелигентност

Под емоционална интелигентност (ЕИ) се разбира способността или умението да се възприемат, оценяват и управляват собствените емоции, да се разграничават различните емоции и да се назовават и определят правилно, както и да се използва емоционалната информация, за да бъдат ръководени чрез това мисленето и поведението.

Приема се, че се състои от 3 основни умения:

 • Умението да осъзнаваш и разпознаваш емоциите – способността да идентифицираш своите собствени емоции, както и емоциите на другите хора;
 • Умението да свързваш емоцията си с реакциите и поведението си. Тук се включва и способността да разбираш реакциите и поведението на отсрещната страна и да правиш хипотези каква емоция може да ги предизвиква;
 • Умението да управляваш емоциите – да укротяваш и насочваш реакциите си, така че да ти помагат в мисленето и решаването на проблеми, а не да ти пречат; да регулираш своите собствени емоции; да си способен да разбереш друг човек.

Връзка между емоциите и емоционалната интелигентност

Емоциите са основния компонент на емоционалната интелигентност и се отнася до това да бъдеш наясно със себе си и всички емоции.

Много учени са на мнение, че коефициента на емоционална интелигентност (EQ) е по-важен от коефициента на интелигентност (IQ) и в голяма степен е предопределящ за успеха.

Емоционална интелигентност е всичко свързано с емоциите. Разпознаването на емоциите, изразяването им, разбирането им, разсъжденията върху тях и управлението им, са някои от основните компоненти на емоционалната интелигентност.

Чрез развитие на емоционалната интелигентност, може да се постигне емоционална зрялост, а точно това е нужно за по-щастлив живот във всеки аспект!

Защо е важно да развиваме емоционалната си интелигентност?

В обществото често възникват ситуации, изхода от които зависи от степента на емоционалната интелигентност на участниците в тях.

В тази връзка възникват редица въпроси: Защо успешни, умни и интелигентни хора, не успяват да общуват в семейна среда?
Защо някои хора на управленски позиции са авторитарни със служителите и управляват чрез страх?
Защо някои поемат отговорност, а други не? Защо едни манипулират, а други не?

Защо някои родители създават деца и после ги манипулират и съсипват?
Защо някои хора не умеят да изграждат автентични и емоционално топли отношения?

Емоционално интелигентният човек разграничава своите емоции и ги използва, за да направлява съзнанието и действията си.

Както казахме вече, емоционалната интелигентност е директно свързана с умението да поддържаш пълноценни взаимоотношения с другите хора, да формираш дълготрайни приятелства, да се справяш с конфликтни ситуации.
От друга страна, неумението да управляваме емоциите си и да се справяме със стреса влошава психическото ни здраве и това ни прави склонни към депресия и тревожност. Ако не можем да разбираме и да се справяме с емоциите си, е по-вероятно да изпитваме чести смени на настроението, да не успяваме да установим пълноценна връзка с другите и да се чувстваме изолирани и самотни.

Как се постига висок коефициент на емоционална интелигентност?

Всеки може да подобри своята емоционална интелигентност. Емоционалният коефициент (EQ) е сравнително ново понятие, което включва емпатия, самосъзнание, емоционална регулация и социални умения.

За целта е нужно да се работи за развитието на следните способности:

 • Самоосъзнаване – яснота относно чувствата и мненията ни; способност да използваме инстинкта и интуицията си, за да направляваме решенията си; умение да се самооценяваме справедливо и да вярваме в себе си.
 • Саморегулация – талант да контролираме емоциите си; търпение и да не очакваме незабавна отплата за усилията ни; умение да се възстановяваме бързо след емоционална обърканост.
 • Мотивация – да правим това, което обичаме; да се оставяме стремежите да ни водят; да постоянстваме въпреки трудностите.
 • Емпатия – способност да променяме мнението си; умението да се поставяме на мястото на другата страна и да разбираме неговите мисли, чувства, настроения и поведение; да поддържаме спокойни и стимулиращи отношения с различните хора.
 • Социални умения – способност да овладяваме емоциите си в отношенията с другите; умението да проумяваме какво се случва около нас в човешките взаимоотношения; способност да изглаждаме различия, да преговаряме, да си сътрудничим в екип.

 Признаци за висока емоционална интелигентност

Емоциите могат да ни накарат да вземем решение за няколко секунди, което ще промени целия ни живот. Понякога ни карат да се чувстваме в безизходица, дори когато в очите на другите сме пример за човек, който има всичко. Те обаче могат да бъдат и светлината в края на тунела, която прави дори най-тежките моменти по-поносими. Именно това разнообразие от чувства и емоции прави емоционалната интелигентност толкова ценна и полезна в нашето ежедневие.

Ето списък на някои действия и навици, които помагат на хората да използват емоциите си в своя полза, вместо в свой ущърб.

 • Отделят внимание както на своите, така и на чуждите чувства
 • Знаят кога да забавят темпото
 • Контролират начина си на мислене
 • Демонстрират смирение
 • Те са искрени
 • Те са автентични
 • Показват съпричастност
 • Извиняват се
 • Прощават и забравят
 • Спазват своите обещания
 • Помагат на другите

 Училищната среда и мястото й в развиването на емоционална интелигентност?

Децата прекарват по-голямата част от времето си в училище, формират голяма част от стила си на общуване там, установяват приятелства, взаимоотношения, изправят се пред конфликти и стрес.
Често училището е единствената среда, в която младежите имат шанс да работят по емоционалната си интелигентност, а учителят – единствената фигура, която да управлява този процес. Ето защо работата в училище по емоционалната интелигентност на учениците е начинание, което ще има ефект върху учебния процес и много отвъд него и в този смисъл е важно и смислено занимание.

Емоционалната интелигентност помага в изграждането на удовлетворяващи взаимоотношения, повишава шансовете за успех в работата и постигането на професионалните и личните цели.
Развиването й у учениците помага за това те да са по-спокойни и да разрешават лесно, бързо и ефективно настъпили конфликти чрез управление на емоциите си. Това ги прави по-концентрирани и целенасочени в учебния процес, като им помага да се справят по-добре с учебния материал и да постигат по-високи резултати.
Емоционалната интелигентност е директно свързана с умението да поддържаш пълноценни взаимоотношения с другите хора, да формираш дълготрайни приятелства, да се справяш с конфликтни ситуации.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Call Now Button